مراقبتهای پس از عمل جراحی پنومونکتومی (برداشتن یک ریه)

 

1.        چک مکرر علایم حیاتی

2.        چک مکرر ABG ودر صورت نیاز وصل به ونتیلاتور یا کانیولای بینی

3.        انجام تنفس دیافراگمی هر دو ساعت یک باربرای جلوگیری از اتلکتازی

4.        پوزیشن بیمار در حالتی که هوشیار است و علایم حیاتی ثابت است ابتدا سر تخت را 30-  5 4درجه بالا برده  و پس از مدتی بیمار را به سمت مبتلا می کنیم.

5.        تشویق به سرفه موثر،ساکشن٬ فیزیوتراپی قفسه سینه برای خروج ترشحات

6.        جهت درمان درد بعد از عمل تا چند روز مسکن به بیمار داده می شود تا بتواند سرفه کند ، همچنین باید یاد بگیرد که موقع سرفه کردن دستش را در محل جراحی قرار داده و محل را حمایت کند.

7.        تمرینات بدنی باید هر چه سریعتر پس از عمل جراحی برای بیمار شروع شود تا تهویه ریوی بیشتر شود.

8.        پانسمان محل جراحی باید جهت خونریزی تازه کنترل شود.

9.        پس از سمع صداهای روده ای ابتدا رژیم مایعات وسپس رژیم معمولی برای بیمار شروع می شود.

10.     بیمار را از نظر علایم و عوارضی مثل: سیانوز، تنگی نفس و درد حاد قفسه سینه ( نشانه های اتلکتازی ) ، افزایش WBC و تب ( نشانه عفونت) و رنگ پریدگی و تاکی کاردی ( نشانه خونریزی داخلی) بررسی شود.

مراقبت از سیستم تخلیه قفسه سینه  (chest tub):

1.        مطمین شوید که لوله های تخلیه جدا نشده اند ٬ پیچ نخورده اند و مانع حرکت بیمار نمی شوند.

2.        بیمار را تشویق کنید که در وضعیت راحتی قرار گیرد ،از او بخواهید در هر وضعیتی ٬ از خم کردن بیش از حد قسمتهای مختلف بدن خودداری نماید٬ اطمینان حاصل کنید که هیچ قسمت از بدن بیمار تحت فشار نیست و بیمار را به تغییر وضعیت مکرر تشویق کنید.

3.        در صورت لزوم لوله را جهت خارج شدن ترشحات در مسیر لوله بدوشید.

4.        از بالا وپایین رفتن سطح مایع در محفظه‌ آبی مطمئن شوید.

5.        چک کردن نشانه های کولاپس ریه ( تنگی نفس٬ تاکی پنه٬ تاکی کاردی، بی قراری و....)

6.        تعویض مرتب پانسمان چست تیوب

7.        چک کردن نشانه های عفونت موضعی ( قرمزی٬ تورم موضعی، گرمی، درد و ترشحات)

8.        پوزیشن نیمه نشسته برای تنفس بهتر

9.        چک روزانه بخیه ها

هنگام ترخیص بیمار:

1.        پرستارباید به اهمیت افزایش تدریجی فعالیتهای جسمی تاکید کند.

2.        نکته مهم دیگر آموزش به بیمار ٬ تمرینات شانه(در دامنه حرکتی مفاصل) است. آموزش به بیمار جهت انجام ورزشها 5 بار در روز مهم است.

3.        از مواد تحریک کننده برونش(سیگار،عطر و....) بپرهیزد.

4.        از افراد سرماخورده دارای عفونتهای شناخته شده بپرهیزد.